Az egyesület célkitűzéseiről

2020-03-05T23:42:31+00:002020.03.05|Közlemény|

Célunk, hogy személyes munkánkon túl, közös kezdeményezéseinken keresztül is hozzájáruljunk Magyarország, és a magyar családok erősödéséhez.

Magyarország az otthonunk, amit nem cserélhetünk el. Ide köt minket fizikai és szellemi örökségünk, a jelen pillanatának élménye és a közös jövő ígérete.
Nekünk, magyaroknak, nőknek és férfiaknak a család életünk meghatározó alapja, amely biztonságot nyújt a hétköznapok kihívásai és a történelem viharai során is. Hiszünk abban, hogy ez a jövőben sem lesz másként. Az erős és egészséges nemzet biztonságot nyújtó, erős családokból áll. Felelősségünk, hogy a családi közösség a jövőben is betöltse ezt a szerepét, és stabil alapot képezzen egy sikeres ország építéséhez.

Meggyőződésünk, hogy a női lét a hagyományos női feladatokon túl egy életstílus, gondolkodásmód, az élet sajátos, eltagadhatatlan eleme. A természet törvényeivel összhangban, biológiai nemünknek és életkorunknak megfelelően, az életet Isten ajándékának tekintjük. Törekszünk nőiségünk szellemi, lelki és érzelmi síkon történő legteljesebb megélésre, e mellett nyíltan kiállunk.

Felelősek vagyunk azért, hogy felkészült, művelt, értékrendjükben biztos fiatalok alkossák nemzetünket, építsék Hazánk jövőjét. Elhatározásunk, hogy szakmai feladataink felelőssége mellett az élet páratlan ajándékának, az anyaságnak, az életadásnak az értékét is megfogalmazzuk.

Célunk, hogy személyes munkánkon túl, közös kezdeményezéseinken keresztül is hozzájáruljunk Magyarország, és a magyar családok erősödéséhez.

Részlet az Alapító Okiratunkból:

„Az egyesület célja, hogy a magyar női kultúrát, az annak alapjául szolgáló életstílust, gondolkodásmódot, nőiességet, valamint az anyaságot és az életadást, mint az élet páratlan ajándékát a legszélesebb körben népszerűsítse. Az egyesület ennek során támogatja a cél elérését elősegítő rendezvények, kiadványok, egyéb megjelenések és tájékoztatók, ismeretterjesztő programok szervezését, ennek keretében különösen ismeretterjesztést, oktatást és érdekképviseletet. Az egyesület célja továbbá, hogy az egyes kezdeményezéseken keresztül hozzájáruljon a nemzet és ezáltal a magyar családok testi, lelki és szellemi erősödéséhez, továbbá, hogy különösen a közösségfejlesztés eszközeivel elősegítse a nők esélyteremtését és társadalmi felelősségvállalását és a nők aktív részvételét a közügyekben.

Az egyesület a céljai érdekében kulturális és információs, kommunikációs tevékenységet végez, ideértve többek között rendezvényeket, ismeretterjesztő programokat, kerekasztal-beszélgetéseket szervez, kiadványokat, tájékoztatókat jelentet meg, oktatási és érdekképviseleti tevékenységet folytat.”

Kapcsolódó cikkek

Összes bejegyzés